Konsulenttjenester

Bred kompetanse

Våre systemkonsulenter besitter bred kompetanse og erfaring på servere, Micrsoft Windows Server, MS Exchange, MS SQL, VMware, nettverk, sikkerhet, PCer, skriver og annet utstyr. Disse besitter også dybdekunnskap innenfor ulike områder, samt at vi har tilgang til ekstern ekspertise om vi skulle komme til kort.

Våre systemkonsulenter drifter også dataparken til vårt ASP-senter, og vet fra det viktigheten av stabil drift og oppetid. Se forøvrig våre Driftsavtaler.

Vi er kundens dataansvarlig!

I en verden hvor IT blir stadig mer komplekst fungerer vi som bindeleddet mellom leverandøren av programvaren/produktet og kunden. Leverandøren besitter ekspertkompetanse på akkurat sitt produkt, mens vi kjenner løsningen til kunden og kan ta de nødvendige avgjørelse på hva som bør gjøres, og hvordan en endring fra leverandøren vil påvirke din lønsing.

Kunder med Driftsavtaler får tildelt sin egen systemkonsulent, og vi prøver så langt det lar seg gjøre å bruke denne ved oppdrag hos deg. På den måten kjenner vi løsningen din best, og kan rådgi deg best mulig videre ved investeringer og veivalg for din IT-løsning. Vi lever av tilliten vi opparbeider!

Teknologi

Med eget IT-selskap kan vi levere løsninger og tjenester som gjør din hverdag mer produktiv. La oss hjelpe deg!

Noe du leter etter?

Om det er noe du ikke finner på vår hjemmeside hører vi gjerne fra deg. Kontakt oss.

Om Oss

Gjennom engasjement har vi som mål å holde deg i balanse - hver dag.

» Historie

Økonomihuset fyller 40 år i 2013.

» Idrett og kultur

Vi har alltid vært engasjert i lokal idrett og kultur.

» Jobb & utdanning

Jobb og utdanning hos Økonomihuset

» Økonomiklyngen

Økonomihuset er stolte av å være en samarbeidspartner i Økonomiklyngen som er et samarbeidsprosjekt mellom lokale regnskapsbyråer.

» Nyhetsbrev

Meld deg på eller av vårt nyhetsbrev.