Sikkerhet

Sikkerherhetsbegrepet er veldig bredt, men det gjennomsyrer alt man holder på med når det gjelder IKT tjenester. Det er vanskelig å sikre seg 100%, slik som det er med innbrudd, men de fleste vil vel være enig i at det er dumt å ikke låse døra eller gå fra huset med vinduet på gløtt. Valg av nivå på sikkerhetsløsning vil alltid være et spørsmål om økonomi som må vurderes opp i mot en risikovurdering.

Klient sikkerhet (Endepunktsikkerhet):

For de fleste vil dette være synonymt med anti-virus. Men i dag omfatter dette også spam filter, phishing (svindel forsøk, ID tyveri) og brannmur tjenester. I dag skjer ofte angrepene gjennom kjente feil / sikkerhetshull i programmene, det være seg Windows, Java, Adobe Flash player for å nevne noen. Slik at jevnlig oppdatering av programvaren er helt nødvendig. Norman Patch and Remedy gjør denne prosessen enklere.

Vi leverer løsninger fra Norman og Trend Micro.  

Brannmur:

For små bedrifter og hjemmekontorer kan brannmur funksjonaliten som ligger i rutere/modemer fra bredbåndsleverandøren være tilstrekkelig. Er det behov for å slippe tjenester inn i nettverket anbefaler vi en dedikert brannmur. Dette kan være en fysisk boks eller en programvare/server installasjon.

Vi leverer løsninger fra CheckPoint


Sikkerhetskopiering:

Kopi av dataene og løsningen er kritisk å ha på plass. Selv om de fleste i dag har løsninger på serverne hvor dataene er speilet over flere disker, vil ikke dette hjelpe ved brann eller tyveri. Tradisjonell backup til tape er fortsatt den mest vanlige, og for de fleste den rimeligste måten på sikt og utføre dette. Backup til nettet og skytjenester kan for noen imidlertid være et godt alternativ. Med virtualisering har man også mulighet som et supplement til å enkelt kopiere ut hele serveren til fil, eller bare endringer, for så igjen enkelt kunne legge den tilbake.

Vi leverer løsninger fra Symantec og Veeam

Disaster Recovery (katastrofeberedskap):

Hva gjør du den dagen uhellet er ute? Maskinvaren i serveren er ødelagt, det kan ha brent, eller alt datautstyret er stjålet. Hvor lang tid kan virksomheten din klare seg uten IT-løsningen? Vi har produkter for å kunne forenkle prosessen og tiden det tar og komme i drift igjen. I tillegg trenger man en plan for virksomheten sin på hva man gjør. Vi kan være med deg i prosessen.

Vi leverer løsninger fra Symantec og Veeam

Teknologi

Med eget IT-selskap kan vi levere løsninger og tjenester som gjør din hverdag mer produktiv. La oss hjelpe deg!

Noe du leter etter?

Om det er noe du ikke finner på vår hjemmeside hører vi gjerne fra deg. Kontakt oss.

Om Oss

Gjennom engasjement har vi som mål å holde deg i balanse - hver dag.

» Historie

Økonomihuset fyller 40 år i 2013.

» Idrett og kultur

Vi har alltid vært engasjert i lokal idrett og kultur.

» Jobb & utdanning

Jobb og utdanning hos Økonomihuset

» Økonomiklyngen

Økonomihuset er stolte av å være en samarbeidspartner i Økonomiklyngen som er et samarbeidsprosjekt mellom lokale regnskapsbyråer.

» Nyhetsbrev

Meld deg på eller av vårt nyhetsbrev.