Rådgivning

En forutsetning for å lykkes og ha en utvikling, er å ha en strategi.

Strategi og utvikling

En forutsetning for å lykkes og ha en utvikling, er å ha en strategi.

Vi bistår bedrifter med å meisle ut strategi, og ikke minst bistår vi med å avklare hva som kreves for å få satt strategien ut i livet. Det være seg analyse av markeder, behov for kapital og øvrige ressurser.

Din rådgiver ved kjøp og salg av virksomheter

Kjøp og salg

Din rådgiver ved kjøp og salg av virksomheter

Vi har i mange år arbeidet med kjøp og salg av virksomheter, og har opparbeidet en solid bransjeerfaring. Gjennom vår økonomiske erfaring kan vi bidra med finansieringsveiledning, skatteplanlegging, finansiell due diligence mm.

La oss bidra til lønnsomhet

Økonomisk rådgivning

La oss bidra til lønnsomhet

Vårt regnskapsbyrå tilbyr rådgivning innenfor finansiering, skatt, avgift, generasjonsskifte og bedriftsøkonomi.
I vårt miljø er ingen kunde for liten til å kunne forvente god rådgivning.
Gjennom dette arbeid er vår intensjon at våre kunder skal bedre sin lønnsomhet.

Vi har erfaring med styrearbeid

Bistand til styrearbeid

Vi har erfaring med styrearbeid

Flere av Økonomihusets medarbeidere har erfaring fra styreverv og kan bistå som styresekretær for selskaper

Endring krever omstilling

Omstillingsprosesser

Endring krever omstilling

I en virksomhets levetid vil det være behov for omstillinger. Markedet endres raskt og hele tiden. Vi har gjennom årene bistått bedrifter i omstillingsprosesser, og vært en aktiv rådgiver og bidratt til gjennomføring av de prosesser eller endringer som har vært nødvendige for at bedrifter kan leve videre.

Overganger kan være krevende

Generasjonsskifte

Overganger kan være krevende

Våre rådgivere har lang erfaring med å bistå i forbindelse med generasjonsskifter.
I tillegg til dette har Økonomihuset egen sertifisert takstmann for primærnæringen og taksering av landbrukseiendommer.

Kontakt oss